I should like someone to take me out...

Viết Lại Câu I should like someone to take me out to dinner. What I s...

0
Viết Lại Câu

I should like someone to take me out to dinner.
What I should ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

What I should like is being/ to be taken out to dinner.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP