He said he was not guilty of stealing...

Viết Lại Câu He said he was not guilty of stealing the car. He denied...

0
Viết Lại Câu

He said he was not guilty of stealing the car.
He denied _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He denied for stealing (having stolen) the car/ that he had stolen the car.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP