was very interested in our conversation It was...

Viết Lại Câu was very interested in our conversation. It was interest...

0
Viết Lại Câu

was very interested in our conversation.
It was interesting _________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It was interesting to talk to you.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP