Just after solving one problem I was faced...

Viết Lại Câu Just after solving one problem, I was faced with another...

0
Viết Lại Câu

Just after solving one problem, I was faced with another.
Scarcely ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Scarcely had I solved one problem when I was faced with another.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP