This is the most delicious cake I have...

Viết Lại Câu This is the most delicious cake I have ever tasted. I ha...

0
Viết Lại Câu

This is the most delicious cake I have ever tasted.
I have __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I have never tasted such a delicious cake

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP