"Will you be visiting the Taj Mahal when...

Viết Lại Câu "Will you be visiting the Taj Mahal when you go to India...

0
Viết Lại Câu

"Will you be visiting the Taj Mahal when you go to India?" he asked Elizabeth.
He asked ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He asked Elizabeth if she would be visiting the Taj Mahal when she went.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP