People thought that the cover was made of...

Viết Lại Câu People thought that the cover was made of iron. The cove...

0
Viết Lại Câu

People thought that the cover was made of iron.
The cover________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The cover was thought to have been make of iron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP