They spent more money they had to work...

Viết Lại Câu They spent more money, they had to work harder. The more...

0
Viết Lại Câu

They spent more money, they had to work harder.
The more _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The more they spent money the harder they had to work.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP