My father started to read that book two...

Viết Lại Câu My father started to read that book two weeks ago. He’s ...

0
Viết Lại Câu

My father started to read that book two weeks ago. He’s still reading it.
My father has ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

My father has been reading that book for two weeks.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP