Whenever she went to Paris she bought a...

Viết Lại Câu Whenever she went to Paris she bought a new dress. She n...

0
Viết Lại Câu

Whenever she went to Paris she bought a new dress.
She never _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She never went to Paris without buying a new dress.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP