Jane was absent from class because of her...

Viết Lại Câu Jane was absent from class because of her sickness. Beca...

0
Viết Lại Câu

Jane was absent from class because of her sickness.

Because Jane was _________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Because Jane was sick, Jane was absent from class.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP