The package was too heavy for Peter to...

Viết Lại Câu The package was too heavy for Peter to carry. The packag...

0
Viết Lại Câu

The package was too heavy for Peter to carry.
The package was so _______________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The package was so heavy that Peter couldn't carry it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP