You should take the train instead of the...

Viết Lại Câu You should take the train instead of the bus. If _______...

0
Viết Lại Câu

You should take the train instead of the bus.
If ______________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

If I were you, I'd take the train instead of the bus.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP