They think the owner of the house is...

Viết Lại Câu They think the owner of the house is abroad. The owner _...

0
Viết Lại Câu

They think the owner of the house is abroad.
The owner _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The owner of the house is thought to be abroad.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP