It is a three-hour drive from Hanoi to...

Viết Lại Câu It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh. It takes...

0
Viết Lại Câu

It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.
It takes _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP