The furniture was too old to keep It...

Viết Lại Câu The furniture was too old to keep. It was ______________...

1
Viết Lại Câu

The furniture was too old to keep.
It was __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

It was such old furniture that we couldn't keep it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP