“Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta...

“Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần ti...

0
“Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa…”. Đó là nội dung chủ yếu của hội nghị nào?
Hội Nghị BCH TƯ Đảng 7-1936.Hội Nghị BCH TƯ Đảng 11-1939.Hội Nghị BCHTƯ Đảng 11-1940.Hội Nghị BCH TƯ Đảng 5-1941.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội Nghị BCH TƯ Đảng 5-1941.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP