Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới...

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện pháp ...

0
Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện pháp luật khác với các hình thức còn lại ?
Sử dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật. Thi hành pháp luật. Tuân thủ pháp luật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Áp dụng pháp luật.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP