Hòa tan 19 2 gam hỗn hợp Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 19,2 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 19,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 250 ml dung dịch H2SO4 3,6M đặc dư sau phản ứng thu được dung dịch Y và V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào Y thu được 21,4 gam kết tủa. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Axit đặc, dư nên sản phẩm là Fe3+. nOH- = 0,9 nFe(OH)3 = 0,2 —> Tốn 0,6 mol OH- để tạo lượng kết tủa này —> Có 0,3 mol OH- dùng để trung hòa axit dư —> nH2SO4 dư = 0,15 —> nH2SO4 pư = 0,9 – 0,15 = 0,75 mol Hỗn hợp đầu quy đổi thành Fe (a) và O (b) —> 56a + 16b = 19,2 Bảo toàn electron —> nSO2 = (3a – 2b)/2 Bảo toàn S —> nSO42- (muối) = 0,75 – (3a – 2b)/2 Bảo toàn điện tích —> 3a = 2[0,75 – (3a – 2b)/2] Giải hệ —> a = 0,3 và b = 0,15 —> nSO2 = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP