Hòa tan hết m gam hỗn hợp H...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp H gồm Mg, Fe, Fe(NO3)2, MgCl2 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X chỉ chứa muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm 2 khí H2, NO tỉ khối của Y đối với He bằng 5,4. Dùng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1,4M tác dụng vừa hết với các chất trong X thì thoát ra 0,01 mol khí và 71,33 gam kết tủa; trong kết tủa oxi chiếm 32,0763% khối lượng. % khối lượng kim loại tự do trong H gần nhất với A. 36%. B. 54%. C. 34%. D. 53%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP