“Hỡi đồng bảo toàn quốc Chúng ta muốn...

“Hỡi đồng bảo toàn quốc. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhận n...

0
“Hỡi đồng bảo toàn quốc. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhận nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa” là nội dung mở đầu của
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12-1946). Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (2-1951). Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951). Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12-1946).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP