Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) k...

0
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là
chống đế quốc và chống phong kiến. chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai.chống phát xít và chống chiến tranh. chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chống đế quốc và chống phong kiến.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP