Hỗn hợp A gồm Na và Al4C3 hoà...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm Na và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm Na và Al4C3 hoà tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C (đktc). Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là: A. 0,15g B. 2,76g C. 0,69g D. 4,02g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl4C3 = a —> nNa min = 4a nCH4 = 3a và nH2 = 2a —> n khí = 5a = 0,15 —> a = 0,03 —> mNa = 0,69

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP