Hỗn hợp X có khối lượng 82 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X có khối lư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là A. 25,62%. B. 12,67%. C. 18,10%. D. 29,77%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCaCl2 = nK2CO3 = 0,3 mY = mX – mO2 = 63,1 —> nKCl(Y) = 0,4 Bảo toàn Cl —> nKCl(Z) = 2nK2CO3 + nKCl(Y) = 1 —> nKCl(X) = 1/5 = 0,2 —> %KCl(X) = 18,10%

Gửi 1 năm trước

1
Tại sao lại trừ mO2 – Thu Thảo4 tháng trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP