Hỗn hợp X gồm Na và Al Cho...

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu ...

0
Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dich Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào Y, khi hết 50ml hoặc 150ml thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
4.48 và 3,93,36 và 7,85,04 và 3,95,60 và 7,8
Toán hidroxit lưỡng tính

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Na+ Al+ 2H20-> NaAlO2 + 2H2. Na+ H2O -> NaOH + 1/2 H2. 50a + 23b = 6.15 (1). gọi n Al(OH)3 tạo thành trong 2TH là c. TH1: NaAlO2+ HCl+ H2O-> NaCl +Al(OH)3. => nHCl pư = c+ b =0,1 (2) ( pư trung hòa với kiềm trước ). TH2 NaAlO2 + HCl + H2O-> NaCl+ Al(OH)3. Al(OH)3 + 3HCl-> AlCl3+ 3H2O. => n HCl= b+a+3(a-c)=4a+b-3c=0.3 (3). từ (1),(2),(3)=> a=0,1, b=0,05,c=0,05. => nH2 =2a+b/2=0.225 => v=5.04. m kết tủa = 3.9.
5,04 và 3,9

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP