I didn’t see the signal so I didn’t...

Viết Lại Câu I didn’t see the signal, so I didn’t stop. => Had.......

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> had i seen the signal i would have stopped.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP