10 The only way you can become a...

Viết Lại Câu 10.The only way you can become a good athlete is by trai...

0
Viết Lại Câu

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.
=> Only by training..................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only by training hard every day can you become a good athlete.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP