The door could not be opened without using...

Viết Lại Câu The door could not be opened without using force. => ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only using force could the door be opened.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP