It wasn’t until last week that the Agriculture...

Viết Lại Câu It wasn’t until last week that the Agriculture Minister ...

0
Viết Lại Câu

It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
=> Only until..........................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only until last week did the agriculture minister admit defeat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP