If I had realized what would happen I...

Viết Lại Câu If I had realized what would happen, I wouldn’t have acc...

0
Viết Lại Câu

If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
=> Had I..................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> had i realized what would happen, i wouldn’t have accepted the job.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP