She not only sings but also dances =&gt...

Viết Lại Câu She not only sings but also dances. => Not only.........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only does she sing but also dances.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP