She is impatient and dishonest =&gt Not only...

Viết Lại Câu She is impatient and dishonest. => Not only.............

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only is she impatient but ***honest as well

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP