She not only wrote the text but also...

Viết Lại Câu She not only wrote the text but also selected the illust...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only did she write the text but also selected the illustrations.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP