Harry not only broke his leg but also...

Viết Lại Câu Harry not only broke his leg but also injured his should...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only did harry break his leg but also injured his shoulder

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP