They had seldom participated in such a fascinating...

Viết Lại Câu They had seldom participated in such a fascinating cerem...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> seldom had they participated in such a fascinating ceremony.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP