I had never tasted such a wonderful combination...

Viết Lại Câu I had never tasted such a wonderful combination of flavo...

0
Viết Lại Câu

I had never tasted such a wonderful combination of flavors before.
=> Never before................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> never before had i tasted such a wonderful combination of flavors

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP