I have never seen such a mess in...

Viết Lại Câu I have never seen such a mess in my life. => Never......

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> never in my life have i seen such a mess in my life

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP