The film had never before laid on such...

Viết Lại Câu The film had never before laid on such a sumptuous celeb...

0
Viết Lại Câu

The film had never before laid on such a sumptuous celebration.
=> Never before................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> never before had the film laid on such a sumptuous celebration.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP