The earth is the only planet with a...

Tìm Lỗi Sai The earth is the only planet with a large number of oxyge...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Number sửa lại thành amount nha b. Vì oxygen là khí oxi là danh từ không đếm được nha.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP