Small pox and diphtheria disappeared in Britain many...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Small pox and diphtheria disappeared in Britain m...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Small pox and diphtheria disappeared in Britain many years ago, ________ cancer, AIDS and heart disease are now predominant.

A. because B. in the event that C. in case D. whereas

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Bệnh thủy đậu và bạch hầu nhỏ biến mất ở Anh cách đây nhiều năm, ________ ung thư, AIDS và bệnh tim hiện nay chiếm ưu thế.

A. bởi vì B. trong trường hợp C. trong trường hợp D. trong khi

Theo nghĩa chọn D

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP