cho hình nốn tâm O chiều cao là...

Hình Học Không Gian (Thể Tích - Nón, Trụ, Cầu) cho hình nốn tâm O, ch...

0
Hình Học Không Gian (Thể Tích - Nón, Trụ, Cầu)

cho hình nốn tâm O, chiều cao là h.Một hình nón khác có đỉnh là tâm của của đáy và đáy là một thiết diện song song với đáycủa hình nón đã cho .Chiều cao x của khối nón này là bao nhiêu để thể tích của nó lớn nhất biết 0<x<h.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Ta có: \(\left\{\begin{matrix}M_A=15,2\times2=30,4\left(\frac{g}{mol}\right)\\M_B=1,7875\times16=28,6\left(\frac{g}{mol}\right)\end{matrix}\right.\)

Đặt số mol O2, N2 trong A lần lượt là a, b (mol)

Ta có: MA = \(\frac{32a+28b}{a+b}=30,4\)

\(\Rightarrow a=1,5b\)

Mặt khác: nA = \(a+b=\frac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow1,5b+b=1\)

\(\Rightarrow b=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow a=0,6\left(mol\right)\)

PTHH: 3Fe + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4 (1)

Đặt số mol O2, N2 trong B lần lượt là c, b (mol) (Vì N2 không phản ứng với Fe nên số mol của N2 ở trong A, B không đổi nên vẫn là b)

Ta có: MB = \(\frac{32c+28b}{c+b}=28,6\) (*)

Thay \(b=0,4 \) vào (*), giải phương trình, ta được c = \(\frac{6}{85}\left(mol\right)\)

Ta có: c chính là số mol O2 dư

=> Số mol O2 phản ứng với Fe là nO2 = \(0,6-\frac{6}{85}=\frac{9}{17}\left(mol\right)\)

Theo PT(1), ta có: nFe = \(\frac{9}{17}\cdot3\div2=\frac{27}{34}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=\frac{27}{34}\cdot56\approx44,47\left(gam\right)\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP