Giải phương trình...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Giải phương trì...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Giải phương trình$log_{2}\frac{x^{2}+x+2}{2x^{2}-3x+5}=x^{2}-4x+3$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dùng phương pháp hàm số nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP