She has rarely travelled more than fifty miles...

Viết Lại Câu She has rarely travelled more than fifty miles from her ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> rarely has she traveled more than fifty miles from her village

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP