He not only spent all his money but...

Viết Lại Câu He not only spent all his money but also borrowed some f...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only did he spend all his money but also borrowed some from me

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP