The embassy staff little realized that Ted was...

Viết Lại Câu The embassy staff little realized that Ted was a secret ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> little did the embassy staff realize that ted was a secret agent

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP