He is my friend as well as yours...

Viết Lại Câu He is my friend as well as yours. => Not only...........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only is he my friend but also yours

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP