He is both intelligent and handsome =&gt Not...

Viết Lại Câu He is both intelligent and handsome. => Not only........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only is he intelligent but also handsome

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP