He translated not only fast but also correctly...

Viết Lại Câu He translated not only fast but also correctly. => No...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not did he translate fast but also correctly.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP