She is not only beautiful but also attractive...

Viết Lại Câu She is not only beautiful but also attractive. => Not...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not only is she beautiful but also attractive.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP