A sleeping dog was lying under the table...

Viết Lại Câu A sleeping dog was lying under the table. => Under......

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> under the table was lying a sleeping dog

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP